Gå til Fantasia
Gå til Valdemarhus

HER ER KONTAKTINFORMATION TIL BEGGE BEHANDLINGSHJEM

Valdemarhus | Kærgade 153 | 8900 Randers | Tlf: 86 40 14 19 | Mobil: 40 26 14 19 | Mail: valdemarhus@valdemarhus.dk
Aflastning Fantasia - Udbyhøjvej 483 Tvede - 8930 Randers NØ - Tlf: 26 93 00 94 - Mobil: 30 66 23 99 - Email: dennis@aflastning-fantasia.dk

BEHANDLINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE

Børn & unge af begge køn i alderen 4 -18 år – indskrivning sker hovedsageligt i alderen 4 – 12 år.

Børn & unge, som kræver særlige pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge overskuelige rammer.

Børn & unge – der er svært omsorgssvigtede, tidligt skadede.

Børn & unge med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemer med betragtelige tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssigt kaos, ADHD, Asperger o.l.

Børn & unge med identitetsproblemer i forbindelse med anden etnisk oprindelse end dansk.